Onroerende Zaken

Onroerende Zaken

Een van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven is het kopen van een huis.

Het begint natuurlijk bij het zoeken van een huis, daarna wordt de koopovereenkomst opgesteld en getekend.

Het opstellen van de koopovereenkomst gebeurt normaal genomen door de makelaar of de notaris.

Het is hierbij zeker niet aan te raden om zelf maar wat van internet te halen en in te vullen, aangezien een gemiddelde koper niet op de hoogte is van alle zaken die hierbij geregeld moeten worden.

In de koopovereenkomst moet bij woonhuizen een bedenktijd van 3 dagen worden opgenomen, binnen deze termijn kan de koper zonder verdere opgave van redenen de koopovereenkomst ontbinden, bij voorbeeld als de koper te snel een beslissing heeft genomen.

Belangrijk in de koopovereenkomst is de bepaling dat de koper de koopovereenkomst kan ontbinden als de financiering niet rond komt, in onderling overleg tussen verkoper en koper wordt een uiterste datum vastgesteld waarop duidelijk moet zijn of de financiering rond is, zodat beide partijen hierover zekerheid hebben.

Voor de levering van onroerende zaken is een notariƫle akte van levering nodig, waar niet alleen de afspraken die tussen partijen zijn gemaakt in staan, maar ook alle zaken die betrekking hebben op de onroerende zaak zelf, hierbij moet u bij voorbeeld denken aan erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen, maar ook de splitsingsakte bij appartementen is hierbij van belang.

Wij zorgen ervoor dat alles op tijd in orde is, we onderhouden het contact met de makelaars en de bank, wij vragen de aflossingsnota van de hypotheek van de verkoper op en verzamelen de verdere gegevens voor de afrekening.

Ruim voor de datum waarop getekend moet worden sturen wij u het ontwerp van de akte van levering en het ontwerp van de hypotheekakte toe en natuurlijk de nota van afrekening.

Dan is de grote dag daar, het tekenen van de akten.

Alles is geregeld, de notaris neemt de akten met u door en zorgt voor de inschrijving van de akten bij het kadaster, pas als de akte van levering bij het kadaster is ingeschreven gaat de eigendom over, de inschrijving vindt dezelfde dag dan wel de volgende dag plaats.

Wij gaan ervan uit dat de aankoop van een huis een feestelijke gebeurtenis is en wij doen er alles aan om hieraan bij te dragen!

Reacties zijn gesloten.