Familierecht

Familierecht

Testamenten
Het maken van een testament is voor veel mensen een beladen gebeurtenis.

Velen stellen dit steeds maar uit en willen eigenlijk niet stilstaan bij hun overlijden, hoewel dat overlijden helaas de enige zekerheid is die wij hebben in het leven.

Goed advies hierbij is zeer belangrijk.

In een open gesprek geeft u aan wat u zelf zou willen, daarna kijken wij samen naar de mogelijkheden en onmogelijkheden en de fiscale uitwerking daarvan.

U moet hierbij onder meer denken aan de positie van de langstlevende, het voorkomen van problemen na het overlijden, maar bij voorbeeld ook aan het beschermen van uw erfgenamen zelf.

Het maken van een testament omvat meer dan de meeste mensen denken en er is gelukkig heel veel mogelijk, maar wacht niet te lang, want u weet nooit wanneer uw tijd gekomen is.

Overlijden
Na een overlijden dient er in veel gevallen een verklaring van erfrecht te worden opgesteld, dit is een notariële akte waarin staat wie er overleden is, of er een testament is, wie de erfgenamen zijn en wie er bevoegd is te handelen.

Ook moet er een aangifte erfbelasting worden ingediend binnen 8 maanden, vermeerderd met de lopende maand, na het overlijden.

Hierin staat waar het vermogen van de overledene op de overlijdensdatum uit bestond en door wie dit verkregen wordt.

Wij zijn hiernaast bijzonder ervaren in het afwikkelen van nalatenschappen waarbij wij na de uitvaart alles regelen.

Zelfbeschikkingsverklaring
Ook hetgeen inmiddels bekend is als het Levenstestament, maar op ons kantoor een Zelfbeschikkingsverklaring heet, zal in de toekomst een steeds belangrijker plaats gaan vervullen.

Wie neemt er beslissingen voor u als u dat zelf niet meer kunt doen, indien u een partner heeft ligt dat voor de hand, maar anders………

Het is en blijft uw leven en dus moet u ook voor u zelf kunnen beslissen maar als u daarvoor niets geregeld heeft is het helemaal niet zeker dat dit ook zal gebeuren.

Om uw leven in uw eigen hand te blijven houden, zelfs als uw geest u in de steek laat is er de zelfbeschikkingverklaring, ook wel levenstestament genoemd.

Hierbij kunt u zeer veel zaken voor de toekomst regelen, meestal opgebouwd rond een volmacht die u aan iemand geeft uit de directe omgeving, zoals een partner, een kind of een goede vriend of vriendin, iemand die uw vertrouwen geniet.

Dat moet degene zijn die zaken voor u gaat regelen als u dat zelf niet meer kunt, die als het nodig is door de rechter tot bewindvoerder over uw vermogen of mentor over u zelf zal worden benoemd.

Samenlevingscontract en huwelijksvoorwaarden
Aan het begin van een relatie wilt u er niet aan denken wat er moet gebeuren als u uit elkaar gaat, terwijl dat juist het moment is om dat wel te doen.

Door aan het begin van de relatie alles goed te regelen, hoeft u er later geen spijt van te krijgen dat u dat niet gedaan heeft.

Een samenlevingscontract gaat om zaken die u samen heeft, als u gaat trouwen en niet wenst dat er een groot gemeenschappelijk vermogen ontstaat moet u huwelijksvoorwaarden maken.

Voor wat betreft de huwelijksvoorwaarden moet u hierbij ook denken aan het gescheiden houden van het vermogen en het buiten de deur houden van schuldeisers die zich anders op het vermogen van de partner zouden kunnen verhalen.

Het is in ieder geval aan te raden om eens bij ons langs te komen om de gevolgen van het samenwonen dan wel het huwelijk te bespreken!

Reacties zijn gesloten.